DE UHOO VIRUS INDEX - WHITE PAPER

DE UHOO VIRUS INDEX - WHITE PAPER

uHoo lanceert de uHoo Virus Index -
's werelds eerste realtime beoordeling van virus overleving op basis van luchtkwaliteit.

 

 

Data over het binnenklimaat gebruiken om de uHoo Virus Index te maken

 

Waarom het binnenklimaat
zo belangrijk is!

COVID-19, het coronavirus, heeft onze dagelijkse routines drastisch veranderd. Dat is het logische gevolg van de lockdowns in getroffen gebieden over de hele wereld. Mensen besteden daardoor meer tijd binnenshuis dan ooit. En dat is een groot punt van zorg bij het praten over luchtkwaliteit, omdat de luchtkwaliteit meestal twee tot vijf keer meer vervuild is dan buitenlucht.

Voordat de COVID-19 pandemie uitbrak, waren mensen gemiddeld 90% van de tijd binnen. Dat is alleen maar meer geworden door deze pandemie. De meeste mensen zijn zich er nog niet genoeg van bewust dat de lucht die ze binnen inademen vaak meer vervuild is dan buitenlucht. Dat is best een angstige gedachten omdat we ons thuis juist het veiligst zou moeten voelen.

 

 

“We kunnen luchtkwaliteitsgegevens
gebruiken in huis en werkplekken om een omgeving te creëren die helpt virussen te  deactiveren en ons immuunsysteem te versterken.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat luchtkwaliteit en COVID-19, samen met andere virussen, gecorreleerd zijn. We kunnen dan luchtkwaliteitsgegevens in huis en werkplekken gebruiken om een omgeving te creëren die helpt om virussen te deactiveren en het immuunsysteem te versterken.

Het doel van uHoo is om u in staat te stellen betere beslissingen te nemen over uw gezondheid en uw huis / werkomgeving met behulp van nauwkeurige luchtkwaliteitsgegevens.

 

uHoo Virus Index

De ‘uHoo Virus Index’ is een technologie waarvoor patent is aangevraagd.
De technologie gebruikt de kracht van de luchtkwaltiteits gegevens om u inzicht te geven hoe 'geschikt' uw huis en werkplek is om virussen te laten overleven en hoe uw luchtkwaliteit uw gezondheid en immuunsysteem beïnvloedt.

Verschillende factoren zijn van invloed op de luchtkwaliteit, waaronder uw unieke gewoonten en de ruimtes. Het is dan ook belangrijk om hiermee rekening te houden. Met uHoo kunnen uw luchtkwaliteitsgegevens worden omgezet in bruikbare inzichten.

Onderstaande tabel toont u de uHoo Virus Index. Het varieert van 1 tot 10 onderverdeeld in 4 niveaus.

1 tot 3 (Goed)

De overlevingskans van virussen is laag en de verspreiding van virussen via de lucht is onwaarschijnlijk.

4 tot 6 (Mild)


Virusoverleving is matig en virusverspreiding via de lucht is mogelijk, maar de luchtkwaliteit levert weinig tot bijna geen direct gezondheidsrisico op voor mensen die doorgaans niet gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Gevoelige mensen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Er met wel meer aandacht zijn voor luchtkwaliteit en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren wordt aanbevolen.

7 tot 8 (Slecht)


De overleving van virussen wordt verlengd en de verspreiding van virussen via de lucht is zeer waarschijnlijk. Deze Luchtkwaliteit brengt een gezondheidsrisico met zich mee. Kritische beoordeling van uw luchtkwaliteit is noodzakelijk en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn vereist.

9 tot 10 (Ernstig)


De overleving van virussen is hoog en de verspreiding van virussen via de lucht is zeer waarschijnlijk. De Luchtkwaliteit zal mensen treffen. Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn noodzakelijk.


Deze niveaus worden bepaald op basis van wetenschappelijke analyse van vijf luchtkwaliteitsfactoren, waaronder temperatuur, relatieve vochtigheid, PM2,5, kooldioxide en stikstofdioxide. Laten we kijken hoe deze factoren de uHoo Virus Index beïnvloeden.


Ideale Niveaus   

Temperatuur

19°C to 24°C (66°F to 75°F)


Volgens onderzoek van Casanova Lisa, et al.,
gepubliceerd in de American Society of Microbiology(1), is de infectiegraad van virussen aanzienlijk verminderd bij kamertemperatuur (20° C ) in vergelijking met koudere temperaturen (bijvoorbeeld 4°C). Terwijl bij hogere temperaturen (> 30° C ) de overdracht van influenzavirussen wordt geblokkeerd of zeer inefficiënt wordt. Door de temperatuur op het ideale niveau te houden, wordt niet alleen het risico van virusoverdracht verminderd, maar blijft u ook binnenshuis comfortabel.


Relative Humidity  

40% - 60%

In een omgeving met minder dan 40% relatieve
Vochtigheid (RV) verliezen druppeltjes van hoesten of niezen snel hun vocht. Hierdoor worden druppeltjes ‘droge aerosolen’ en kunnen ze langer in de lucht blijven hangen. Virale deeltjes blijven veel langer infectieus onder 40% en boven 80% luchtvochtigheid

Virusdeeltjes zijn het meest inactief bij een luchtvochtigheid van 50% en behouden hun besmettelijkheid meer dan van die mediaanwaarde, met een niveau van respectievelijk 20% en 80%(2). Binnen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid blijven is ideaal vanuit een comfortperspectief, maar 50% is het meest ideaal in termen van snelle virus deactivering. 

Door de luchtvochtigheid op het ideale niveau te houden, blijft u niet alleen comfortabel, maar blijft u ook gezond. Een lage luchtvochtigheid (minder dan 30%) kan voor een droge neusholte zorgen waardoor mensen vatbaarder worden voor verkoudheidsvirussen, terwijl een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) schimmelgroei kan bevorderen, wat schadelijk kan zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

 

 

PM2.5   

Onder 15µg/m3


Fijnstof, ook wel bekend als "Deeltjesvervuiling", is een complex mengsel van extreem kleine deeltjes en vloeistofdruppeltjes. Fijnstof met een afmeting van 2,5 micron of kleiner kan diep in de longen worden ingeademd en irritatie en corrosie van de alveolaire wand veroorzaken, wat de longfunctie zeer nadelig beïnvloedt. Het is ook bekend dat ze microbiomen dragen. Deze deeltjes zijn klein genoeg om in de lucht te blijven zweven. Een studie uitgevoerd door Feng, Cindy et al, gepubliceerd in de Journal of Environmental Health(5), toonde een verhoogde kwetsbaarheid voor griepachtige ziekten aan wanneer de PM2.5-niveaus boven het ideale bereik lagen. De gegevens suggereren dat PM2.5 langer in de lucht blijft door
het creëren van een "condensatiekernen" waaraan virusdruppeltjes zich hechten. Deze worden vervolgens door mensen ingeademd, wat leidt tot infectie.

Voorbeelden van fijnstofbronnen (PM2,5 ) binnenshuis: Roken, koken, kaarsen, kachels, ovens, en slecht onderhouden (WTW) ventilatiesystemen, Verwarmingsystemen en aircondioningsystemen. (HVAC = Heating, Ventilatin, Airconditioning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooldioxide  

Onder 800ppm

Kooldioxide wordt al lang gebruikt als indicator voor een goede luchtkwaliteit binnenshuis, voornamelijk vanwege de associatie met ventilatie. Als het kooldioxidegehalte hoog is, kan dit erop wijzen dat uw ruimte niet goed geventileerd is. Het ideale CO2-niveau is nodig om ola. het risico op allergieën en op longontsteking te verminderen (6).

Chronische ontstekingen veroorzaakt door aanhoudend hoge CO2-waarden logischerwijs  niet ideaal voor uw gezondheid. Bovendien kan langdurige blootstelling aan hoge CO2 vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken. Het is ook mogelijk om hierdoor hypercapnie-acidose(6) te ontwikkelen, gekenmerkt door verhoogde niveaus van kooldioxide in het bloed. Dit onderdrukt de immuun functie en maakt men vatbaarder voor ziekten.

Enkele oorzaken van kooldioxide-verhoging binnenshuis:
Slecht of niet onderhouden verbrandingsapparaten en slechte ventilatie.

 

 

Stikstofdioxide  (NO2)  

Onder 53ppb

Hoge niveaus van stikstofdioxide binnenshuis zijn het resultaat van dat NO2 buitenshuis in uw binnenomgeving terechtkomt, evenals verbrandingsbronnen in huis / op de werkplek. Volgens een studie gepubliceerd in het Environmental Research-tijdschrift kan kortdurende blootstelling de luchtwegen al irriteren, terwijl langdurige blootstelling kan leiden tot chronische ziekten en luchtweginfecties met virussen(7). Astmapatiënten ervaren ook langere symptomatische perioden en er zal een verhoogd medicatiegebruik zijn.


Voorbeelden van bronnen van stikstofdioxide:
Auto's uit een aangebouwde garage of in de buurt van een drukke straat, apparaten met defecte installaties, gasfornuizen, petroleumkachels, schoorstenen of van een industriegebied.

 

 

 

 

 

Hoe verschillen deze parameters van de standaard waardes

Als het gaat om het omgaan met virussen; hoe lager het risico, hoe beter. De drempels die zijn ingesteld in de Virus Index van uHoo verschillen van de standaard veiligheidsdrempels voor luchtkwaliteit die zijn ingesteld in de uHoo-app, deze is gebaseerd op de Amerikaanse EPA, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) -normen. De uHoo Virus Index-drempels zijn gebaseerd op specifieke omgevingen, afgeleid van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door regeringen, wetenschappers en universiteiten, geschikt voor virussen om te overleven.
Het heeft strengere richtlijnen in vergelijking met de de luchtkwaliteit veiligheidsdrempels vastgesteld door de bovengenoemde organisaties.

 

Diepgaande analyse: luchtkwaliteit en COVID-19

COVID-19 is een zeer besmettelijke ziekte in vergelijking met zijn tegenhanger uit 2003, SARS.
De gevolgen voor de gezondheid variëren tussen mensen zonder enige symptomen tot ernstige ademnood en sterfte. Volgens de CDC8 lopen mensen met ernstige onderliggende medische aandoeningen een hoger risico op ernstige ziektes door COVID-19."

Wetenschappers ontdekten ook dat luchtverontreiniging bijdraagt aan de ernst van de ziekte. Een landelijk studie(9), uitgevoerd door de Harvard University, toonde aan dat staten in de VS met veel luchtvervuiling hogere COVID-19 sterftecijfers laten zien. (gedefinieerd als COVID-19-sterfgevallen per totale bevolking).

 

Kan het Coronavirus door de lucht reizen?

Onderzoeksgroepen hebben gesuggereerd dat deeltjes luchtverontreiniging het coronavirus kunnen helpen verder in de lucht te reizen(10).

Een statistische analyse(11) uitgevoerd door wetenschappers van verschillende Italiaanse universiteiten en gezondheidsinstellingen toonde een verband tussen hogere niveaus van deeltjesvervuiling en hogere besmettingspercentages in delen van Noord-Italië voordat een lockdown werd opgelegd. Het is belangrijk op te merken dat dit onderzoek niet door vakgenoten is beoordeeld op het moment dat dit artikel werd geschreven (mei 2020).

 

 

 

Daarentegen is een peer-reviewed (onderlinge toetsing) onderzoek uitgevoerd door Wei Su et.al gepubliceerd in het BMC-tijdschrift. Hoge niveaus van fijnstof in de lucht overeenkwamen met meer gevallen van griep en griepachtige ziekten tijdens het griepseizoen(12).

 

 

Hoe verspreid COVID-19 zich?

Onderzoeksgroepen hebben gesuggereerd dat deeltjes luchtverontreiniging het coronavirus kunnen helpen verder door de lucht te reizen (10).

Een statistische analyse(11) uitgevoerd door wetenschappers van verschillende Italiaanse universiteiten en gezondheidsinstellingen toonde een correlatie aan tussen hogere niveaus van deeltjesvervuiling en hogere infectiegraden in delen van Zuid-Italië voordat een lockdown werd opgelegd. Het is belangrijk op te merken dat dit onderzoek niet door vakgenoten is beoordeeld op het moment dat dit artikel werd geschreven (mei 2020).

 

 

 

 

Hoe luchtverontreiniging en binnenluchtkwaliteit het sterftecijfer beïnvloeden

Eerdere studies hebben aangetoond dat luchtvervuilingsdeeltjes microben bevatten(4), en dat luchtveruiling waarschijnlijk de virussen heeft overgedragen die vogelgriep, mazelen en mond- en klauwzeer veroorzaken over aanzienlijke afstanden.

 


Manieren om een goede luchtkwaliteit te behouden

Nu we weten hoe belangrijk een goede luchtkwaliteit is om onze vatbaarheid voor virussen te verminderen, bekijken we hieronder enkele praktische tips bekijken op basis van de uHoo Virus Index.

Houd uw temperatuur en
Vochtigheid onder controle

WHO's Guide For Worker Safety(15) uit maart 2020 merkt op dat een persoon kan worden geïnfecteerd door besmette objecten of oppervlakken aan te raken en vervolgens het gezicht aan te raken.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)(16) kan SARS-CoV2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, onder de juiste omstandigheden enkele uren buiten het lichaam overleven en meerdere dagen aan de oppervlakte komen.

Afgezien van een goede persoonlijke hygiëne en het reinigen van oppervlakten, zijn er manieren om ons risico op besmetting te verkleinen door middel van het juiste beheer van temperatuur en relatieve vochtigheid. Een studie gepubliceerd in de American Society for Microbiology(1) ontdekte dat de juiste luchtvochtigheid ervoor zorgde dat meer SARS-CoV-surrogaatvirussen niet konden infecteren, een proces dat virale inactivering wordt genoemd.

De resultaten van het onderzoek:

 • Het hoogste niveau van virusinactivering vond plaats bij 50% Relatieve Vochtigheid.

 • Het laagste niveau van virusinactivering vond plaats bij 20% Relatieve Vochtigheid.

 

 

 • De inactivering verliep sneller bij 20°C dan bij 4°C bij alle vochtigheidsniveaus.

 • Virussen hadden een grotere overleving bij lage RV (20%) en hoge RV (80%) dan bij matige RV (50%).

 • Besmettelijk virus afgezet op roestvrijstalen oppervlakken bleef minimaal 3 dagen bij 50% RV (20°C) en tot 28 dagen bij 20% RV.


De resultaten tonen aan dat het houden van een relatieve vochtigheid op 50% en een temperatuur van 20°C het risico op infectie verkleint en bevordert snellere inactivering van virussen.

Het is dus essentieel dat zorginstellingen, kantoren en huizen de luchtvochtigheid op het ideale bereik houden om het risico van overdracht van COVID-19 binnenshuis te verminderen. Het is echter belangrijk op te merken dat virusdeeltjes op gladde stalen oppervlakken tot 3 dagen overleven bij 50% RV en 20° C, zeker als de temperatuur en luchtvochtigheid lager zijn.
Het desinfecteren van oppervlakken moet nog steeds een belangrijk onderdeel zijn van onze dagelijkse routine.

Laten we, om deze gegevens en de gevolgen voor onze gezondheid beter te begrijpen, de onderstaande grafieken bekijken uit de studie die is uitgevoerd door Lisa M. Casanova, et al. Gepubliceerd in de American Society for Microbiology(1).


Grafiek 1:
Inactivering van SARS-CoV surrogaat TGEV bij 4°C en bij verschillende luchtvochtigheid.

 • De snelste inactivering van virussen vond plaats bij 50% Relatieve vochtigheid.

 • Het kennen van het infectierisico met behulp van temperatuur en vochtigheid is essentieel voor het behoud van een gezond binnenklimaat waar we 94% van onze tijd doorbrengen. De grafiek laat zien dat in droge binnenlucht bij 20 ° C en 20% RV 80% van de coronavirussen een week houdbaar blijft op oppervlakken. Dit verhoogt ons infectierisico aanzienlijk door aanraking, resuspensie en inademing van virusdeeltjes. Door uw huis of kantoor te bevochtigen tot 50% RV worden levensvatbare virussen na twee dagen tot minder dan 1% verminderd, waardoor het infectierisico aanzienlijk wordt verminderd.


Grafiek 2:
Inactivering van SARS-CoV-surrogaat TGEV bij verschillende temperaturen en luchtvochtigheid.
 

 • De snelste inactivering bij alle temperaturen is bij 50% RV.

 • Virusdeeltjes zijn het meest inactief bij een luchtvochtigheid van 50% en behouden hun levensvatbaarheid des te verder van die mediaanwaarde, met een plateau van respectievelijk 20% en 80%, zoals weergegeven door de blauwe lijn.

 • Bij 20°C met droge lucht (20% RV) en vochtige lucht (80% RV) overleven coronavirussen maximaal twee tot drie dagen, zoals weergegeven door de blauwe ster. Bij 20°C met 50% RV daarentegen, blijft minder dan 1% van de virussen levensvatbaar na 1 dag, zoals weergegeven door de rode ster.

 • De studie toonde ook aan dat lage temperaturen de persistentie van levensvatbare virussen (zwarte lijn) verhoogt wordt, terwijl hoge temperaturen de persistentie van levensvatbare virussen (rode lijn) op levenloze objecten zoals roestvrij staal vermindert.

Wat betekenen deze gegevens?

Dr. Walter Hugentobler van de Universiteit van Zürich verklaart:

“Deze studie toont duidelijk aan dat het handhaven van een gemiddelde luchtvochtigheid in ziekenhuizen en zorginstellingen een effectieve maatregel zou zijn om de risico's van overdracht van coronavirus te verminderen. Hoewel deze studie is om inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen om SARS-CoV (het virus van de SARS-pandemie in 2002/2003) te beheersen, zijn de resultaten het meest waarschijnlijk relevant voor de verspreiding van COVID-19, de ziekte die wordt overgedragen door SARS-CoV-2, een coronavirus dat genetisch zeer dicht bij SARS-CoV lijkt. "(17)

 

Hoe beïnvloedt temperatuur de verspreiding van virussen??

Omgevingstemperatuur kan een sterke invloed hebben op de activiteit en verspreiding van virussen. Zo komen in de wintermaanden vaak andere virussen voor die luchtweginfecties veroorzaken. Volgens Frank van
Kuppeveld, hoogleraar virologie aan de Universiteit Utrecht, komt dit voort uit een verminderde weerstand van de slijmvliezen18 in de neus bij het inademen van koude lucht. Door de temperatuur binnenshuis op het ideale bereik te houden, 19°C tot 24°C , voorkomt u uitdroging van de neusholte, waardoor u vatbaarder wordt voor virussen.

 

 


Hoe werkt de relatieve vochtigheid
De verspreiding van virussen beïnvloeden?

Wetenschappers van de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Peking (19) toonden aan dat het vocht in uitgeademde bioaerosolen snel verdampt in een omgeving met een lage luchtvochtigheid, die zich vervolgens vormt tot druppelkernen in de lucht. Wanneer de vloeistof van pathogene druppeltjes snel verdampt, kunnen ze lange tijd in de lucht blijven hangen.

Dit wordt ondersteund door een ander onderzoek uitgevoerd door de Amerikaanse CDC (20) over het effect van relatieve vochtigheid op aerosol-virussen. Ze ontdekte dat virussen snel worden geïnactiveerd bij een relatieve vochtigheid van 43%, zelfs als ze in de lucht hangen. Door een relatieve vochtigheid binnenshuis op het ideale bereik te houden, wordt de besmettelijkheid van virussen in aerosol aanzienlijk verminderd.

Omgevingstemperatuur kan een sterke invloed hebben op de activiteit en verspreiding van virussen. Zo komen in de wintermaanden vaak andere virussen voor die luchtweginfecties veroorzaken. Volgens Frank van
Kuppeveld, hoogleraar virologie aan de Universiteit Utrecht, komt dit voort uit een verminderde weerstand van de slijmvliezen18 in de neus bij het inademen van koude lucht. Door de temperatuur binnenshuis op het ideale bereik te houden, 19 ° C tot 24 ° C (66 ° F tot 75 ° F), voorkomt u uitdroging van de neusholte, waardoor u vatbaarder wordt voor virussen.

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor frisse door goed werkende ventilatie

Voor mensen die in appartementen wonen, is frisse lucht een kostbare hulpbron. Om de lucht in deze ruimtes gezond te houden, kunt u uw WTW filters vaker dan normaal vervangen, uw WTW systeem goed te onderhouden en te zorgen dat het vochtgehalte, fijnstofniveau en vluchtige stoffen op acceptabel niveau blijven.

Woont u in een huis met ramen die open kunnen, dan kunt u deze elke dag op vaste tijden openen om frisse lucht binnen te laten. U moet echter wel rekening mee houden dat vervuiling buitenshuis ook binnenshuis PM2,5-niveaus kan binnendringen en verhogen. Door een hoogwaardig fijnstoffilter te gebruiken in uw WTW ventilatiesysteem, kunt u de hoeveelheid fijnstof (PM2,5) die uw huis binnenkomt aanzienlijk verminderen. Huizen met grotere ruimtes kunnen ook planten neerzetten om de lucht te verbeteren.

Op uw werkplek moet u ervoor zorgen dat het ventilatiesysteem van het gebouw efficiënt werkt en een effectieve toevoer van frisse lucht en de muffe vervuilde lucht op de werkplek kan worden afgevoerd.

Naast goede ventilatie hebben activiteiten van mensen ook invloed op het binnenklimaat.

Koken levert bijvoorbeeld veel fijnstof (PM2,5) op. Goede ventilatie is dan ook cruciaal om gezondheidsrisico's te verminderen.

 

 

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het koken

Onderzoek uitgevoerd door Jennifer M. Logue, et al, gepubliceerd in de Journal of Environmental Health Perspectives, toonde aan dat koken een belangrijke bron van PM2.521 is. De kleine deeltjes die worden gegenereerd door warmteverbranding zijn klein genoeg om voor onbepaalde tijd in de lucht te blijven zweven, waardoor het risico op inademing toeneemt. Eenmaal in uw longen kunnen ze irritatie of schade aan uw luchtwegen veroorzaken.

 

 

 

 

 

 

 

Hoe hoge PM2.5 niveaus te verminderen tijdens het koken. 

Volgens onderzoekers van TNO zijn er vier factoren die het PM2,5-gehalte in de lucht tijdens het koken kunnen verhogen. 

Kook Methode.

Het niveau van PM2,5 dat vrijkomt tijdens het koken is sterk afhankelijk van drie dingen: koken met deksel, koken op gas of inductie, en het soort gerecht. Vooral bij het frituren van vlees komt meer PM2,5 vrij dan bij andere gerechten. Inductie gebruiken in plaats van gas is efficiënter. Het soort gerecht dat wordt gekookt, is echter nog steeds een grote factor.

Type gebruikte afzuigkap.

Afgezien van het gebruik van gemotoriseerde afzuigkappen, kan het verbeteren van de afzuigcapaciteit het fijnstof niveau aanzienlijk verminderen
Volgens de studie22 van Jacobs, Cornelissen en Borsboom gepubliceerd in de Indoor Air Conference te Gent, hebben deze de PM2,5-niveaus verlaagd van meer dan 800 µg / m3 (ongezond niveau) tot onder 100 µg / m3 (matig niveau).

Hoeveelheid ventilatie in relatie tot de grootte van de keuken / woonkamer. 

De juiste ventilatie moet worden gebruikt om PM2.5 tijdens en na het koken snel af te voeren. Als u de verkeerde ventilatie gebruikt of onjuist gebruikt, blijft PM2.5 langer in de lucht.

 

Impact van ventilatie met WTW en afzuigkap in de keuken

Een studie uitgevoerd door Jinglin Jiang en Dr. Brandon Boor van Purdue University in samenwerking met Whirlpool, waarbij gebruikt werd gemaakt van uHoo sensoren om het effect van ventilatie met energie terugwinning (ERV) en afzuigkapventilatie op het verlagen van PM2,5-niveaus binnenshuis te testen.

Roer gebruiken

Bij frituren als kookmethode werkt opgemerkt dat PM2,5 binnen 15 minuten kan worden verminderd als zowel de ERV als de afzuigkap zijn ingeschakeld(23).

Als beide zijn uitgeschakeld, duurde het ongeveer een uur om hetzelfde PM2.5-niveau te bereiken als voorafgaand aan het frituren. Dit toont duidelijk aan dat de kans groter is dat mensen grotere hoeveelheden PM2,5 inademen als er onvoldoende ventilatie is.

 

 

 

 

 

 

 

Wees voorzichtig bij het gebruik van Schoonmaakproducten

Tijdens de COVID-19-pandemie desinfecteren mensen regelmatig hun huis met sprays en doekjes. Deze items zijn handig zijn voor
het doden van virussen. Maar desinfecterende producten bevatten vluchtige stoffen (VOC's)(24), die allergieën kunnen veroorzaken en het immuunsysteem kunnen verzwakken(24).

Volgens de Amerikaanse EPA worden VOC's of vluchtige organische stoffen als gassen uitgestoten door bepaalde vaste stoffen of vloeistoffen. VOC's bevatten verschillende chemicaliën, waarvan sommige op korte en lange termijn nadelige gezondheidseffecten  veroorzaken(25). Ook kunnen ze reageren met andere chemicaliën in de lucht en gevaarlijker worden voor de menselijke gezondheid.

Hoewel het gebruik van ontsmettingsmiddelen een aanbevolen stap is om virusinfectie van onze handen of oppervlakken te voorkomen, moet het zo gebeuren dat het onze longen en de algehele gezondheid niet aantast.

 

Blootstelling aan VOC's gedurende 24 uur kan de longen irriteren, misselijkheid veroorzaken en het ademen bemoeilijken. Langdurige blootstelling aan schadelijke VOC's kunnen de lever, de nieren en het centrale zenuwstelsel aantasten. U kunt VOC's in uw huis verminderen goede ventilatie. Door een raam te openen, kunnen de gassen ontsnappen en worden de resterende VOC's verdund met frisse lucht.

Een andere manier is om een luchtreiniger te gebruiken met een koolstoffilter die VOC's kan filteren. Het kennen van de specificatie van een luchtreiniger is belangrijk omdat niet alle luchtreinigers VOC's kan filteren. Sommige luchtreinigers stoten ook ozon (O3) uit tijdens het reinigen, wat ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Met een binnenklimaatsensor, zoals uHoo, weet u of uw luchtreiniger echt werkt en veilig is voor uw gezin.

U kunt ook overwegen om de schoonmaakproducten die u gebruikt te vervangen door producten met een laag VOC-gehalte. Dit helpt u om de werkelijke
bron aan te pakken.

Vermijd Vervuiling 

Stikstofdioxide wordt beschouwd als een van de meest vervuilende stoffen in de lucht. NO2 wordt geproduceerd door auto's en door andere soorten verbranding.

Langdurige blootstelling aan NO2 kan een breed spectrum van ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals hypertensie, diabetes, hart- en vaatziekten
hart- en vaatziekten, en zelfs de dood. NO2 kan ook binnenshuis ontstaan wanneer fossiele brandstoffen zoals hout of aardgas worden verbrand. Actuele richtlijnen van de WHO zeggen dat een uur blootstelling aan 106 ppb stikstofdioxide(26) acceptabel is.

Op ongeveer twee keer dit niveau kunnen astmapatiënten het moeilijker hebben om te ademen vanwege een verminderde longfunctie. Voor normale mensen kan het inademen van NO2 op dit niveau lichte ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

 

Yaron Ogen, een wetenschapper van de Universiteit van Tel-Aviv, onderzocht de relatie tussen langdurige blootstelling aan NO2 en coronavirus doden in Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland(27). Het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 is afkomstig uit 66 administratieve regio's. De resultaten tonen aan dat van de 4.443 dodelijke slachtoffers er 3.487 (78%) zich in vijf regio's in Noord-Italië en Midden-Spanje bevonden. Bovendien vertonen dezelfde vijf regio's de hoogste NO2-concentraties in combinatie met een neerwaartse luchtstroom die een efficiënte verspreiding van luchtverontreiniging verhinderde.

Onderstaande grafiek laat zien dat de meeste dodelijke slachtoffers vielen in hoge NO2-concentraties tussen 100 en 300, waarbij NO2-waarden tussen 177 en 294 µg / m3 83% daarvan uitmaken.
Deze resultaten geven aan dat de lange blootstelling aan NO2 mogelijk een van de belangrijkste veroorzakers is van sterfgevallen als gevolg van het COVID-19-virus in deze regio's en waarschijnlijk over de hele wereld.

Probeer een goede nachtrust te krijgen

Slechte luchtkwaliteit in slaapkamers vermindert de slaapkwaliteit aanzienlijk.

Onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van Tsinghua University wees uit dat een stijging van 77,5 punten in de luchtkwaliteitsindex (AQI) de hoeveelheid slaap van een persoon met meer dan een half uur per dag kon verminderen(28.) Een AQI-waarde van 77,5 wordt als matig beschouwd.

Deze onderzoeken komen overeen met de bevindingen van wetenschappers van Harvard, Yale en Emory University die het effect van
zwarte koolstof(29) over de slaapkwaliteit van een volwassene. Een toename van 0,21 µg / m3 zwarte koolstof resulteerde in 23 tot 25 minuten minder slaap per
dag. Enkele bronnen van zwarte koolstof zijn onder meer dieselmotoren, brandstoffen voor woningen en verbranding bij andere industriële processen. Afgezien van het hebben
minder slaap verhoogt zwarte koolstof het risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire -en luchtwegaandoeningen die het immuunsysteem verzwakken.

Een goede luchtkwaliteit is niet alleen belangrijk voor gezonde longen, maar ook voor een gezonde slaap. Onderzoek gedaan door Luciana Besedovsky, Tanja Lange en Jan Born, gepubliceerd in de Amerikaanse National Library of Medicine, toonden aan dat een goede nachtrust een gezond immuunsysteem bevordert(30), wat cruciaal is om virussymptomen op afstand te houden. Het immuunsysteem is sterk verbonden met het circadiane slaap-waakritme, en slecht slapen kan het risico op ziek worden vergroten.

 

Roken

Tabaksrook kan de lucht negatief beïnvloeden, zelfs als u zelf niet rookt.
Rook van sigaretten, sigaren of pijp
bevat meer dan 70 chemicaliën waarvan bekend is dat ze deze kanker veroorzaken
De Amerikaanse CDC schatte dat
passief roken(31) heeft bijgedragen aan
sinds ongeveer 2,5 miljoen niet-rokerssterfgevallen
1965.

Het roken van tabak heeft ook een effect op de levensduur. Onderzoek gedaan door Peyton Jacob III, et over de effecten van "Thirdhand Smoke", gepubliceerd in de Amerikaanse National Library of Medicine toonde aan dat tabaksrookresidu secundaire organische verontreinigende stoffen(32) produceert en VOC's.

De ventilatie op een hoge stand zetten, of de ramen openen en het aanzetten van een luchtreiniger kan helpen de concentratie van rook in uw huis terug te brengen. Natuurlijk is het beste om helemaal geen rook in huis te hebben. 

Weet je wat je indademt? 

“Maak het onzichtbare zichtbaar"

Net als virussen kan luchtverontreiniging niet worden geëlimineerd als we niet kunnen zien waarmee we te maken hebben.
Door het probleem te zien, kunnen we oplossingen creëren die echt werken in plaats van te raden.

De enige manier om de problemen in de lucht zichtbaar te maken, is door gebruik te maken van een goede binnenklimaatmonitor. Dus hoe kan uHoo helpen?uHoo Is Uw Eerste Stap - Het geeft belangrijke inzichten

uHoo helpt mensen de juiste keuzes te maken op basis van de luchtkwaliteit. Elk mens heeft unieke gewoonten, huizen en werkplekken en daarom is het dan ook
belangrijk om hiermee rekening te houden bij het aanpakken van de luchtkwaliteit binnenshuis.

 

 

uHoo helpt u uw binnenklimaat te begrijpen, zodat u de juiste actie kunt ondernemen

Onderzoek heeft consequent aangetoond dat luchtkwaliteit een grote heeft impact op de gezondheid. Ons immuunsysteem is niet alleen afhankelijk van het soort voedsel dat we eten, maar ook van de lucht die we inademen. uHoo helpt u gezond en sterk te blijven door inzicht te geven in welke luchtkwaliteitsproblemen er zijn en hoe deze onze gezondheid beïnvloeden.

De uHoo Virus Index gaat een stap verder om u te helpen controle te krijgen over uw omgeving en u te helpen begrijpen hoe geschikt uw huis / werkplek is om virussen te laten overleven. De uHoo Virus Index gebruikt gegevens over temperatuur, relatieve vochtigheid, PM2,5, kooldioxide en stikstofdioxide bij het berekenen van de index. Het vertelt u ook welke specifieke luchtkwaliteitsfactoren u moet aanpakken, zodat u direct actie kunt ondernemen voor een gezond binnenklimaat,

 

uHoo Helpt U om Thuis en op de Werkplek Zaken te Automatiseren. 

uHoo vult uw HEPA-luchtreinigers, luchtbevochtigers en ventilatiesystemen aan door u gegevens en inzichten te verstrekken.

Informatie hoe u deze effectief kunt gebruiken. U kunt uHoo ook gebruiken om uw andere apparatuur te bedienen, thuis of op de werkplek. Of zelfs automatisch te reageren op wat uHoo detecteert.

 

 

 

 

Conclusie

Door voor uw luchtkwaliteit te zorgen en ervoor te zorgen dat deze op een optimaal niveau is, wordt de inactivering van het virus verhoogd en helpt het immuunsysteem gezond te houden.

Weten hoe je een onzichtbare vijand moet bestrijden met uHoo stelt ons in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over onze gezondheid en de impact van onze acties te meten.

Nu we tijdens de pandemie ons nog meer binnenshuis bevinden als ooit tevoren is het des te belangrijker meer inzicht te krijgen over ons binnenklimaat en hoe deze ons immuunsysteem beïnvloedt. Belangrijker dan ooit.

De uHoo Virus Index en alle parameters die uHoo meet, geven ons de mogelijkheid om te weten welke actie we moeten ondernemen voor een gezond binnenklimaat thuis of op het werk.

Zorg dat de ruimtes waarin we werken en leven gezond zijn. Zorg ervoor dat je eigen leven maar dat ook van anderen beschermt blijft en de kans van verspreiding van virussen in te perken.

 

Disclaimer
The uHoo Virus Index is intended to provide you information on indoor air quality to help you know how suitable your home/workplace is for viruses to survive and how the air quality affects your health and
immune system. The uHoo Virus Index is not, and is not intended, for use in detecting, in any manner, the presence of any kind of virus or bacteria in your area.

With the uHoo Virus Index, your air quality data can be transformed into actionable insights. Nevertheless, users should exercise their own independent judgment in conjunction with implementing such actions with proper cleanliness and sanitation measures. We at uHoo do not take responsibility for any decision taken by the user based solely on the information provided by uHoo. Users are solely responsible for any action that they may take.

 

 

 

Referenties

1. Casanova Lisa, et al. “Effects of Air Temperature
and Relative Humidity on Coronavirus Survival on
Surfaces.” Applied and Environmental
Microbiology, American Society for Microbiology,
2010. 

2. Lowen, Anice and John Steel. “Roles of
Humidity and Temperature in Shaping Influenza
Seasonality.” Journal of Virology, American Society
for Microbiology, 2014.

3. Yu-Fei, Xing, et al. “The impact of PM2.5 on the
human respiratory system.” Journal of Thoracic Disease,
8 Jan. 2016.

4. Qin, Nan, et al. “Longitudinal survey of
microbiome associated with particulate matter in a
megacity.” Genome Biology, 3 Mar. 2020.


5. Feng, Cindy, et al. “Impact of ambient fine
particulate matter (PM2.5) exposure on the risk of
influenza-like-illness: a time-series analysis in
Beijing, China.” Environmental Health, 11 Feb. 2016,

6. Jacobson, Tyler, et al. “Direct human health
risks of increased atmospheric carbon dioxide.”
Nature Sustainability, 8 Jul. 2019.

7. Becker, Susanne and Joleen Soukup. “Effect of
Nitrogen Dioxide on Respiratory Viral Infection in
Airway Epithelial Cells.” Environmental Research,
Science Direct, Aug 1999.

8. “People Who Are at Higher Risk for Severe
Illness.” Centers for Disease Control and
Prevention, 14 May 2020.
.

9. Wu MS, Xiao, et al. “COVID-19 PM2.5.” Harvard
University, 24 Apr. 2020,

10. Martelletti, Luigi and Paolo Martelletti. “Air
Pollution and the Novel Covid-19 Disease: a
Putative Disease Risk Factor.” Nature Public Health
Emergency Collection, PMC, 15 Apr. 2020,

 

11. Setti, Leonardo, et al. “The Potential role of
Particulate Matter in the Spreading of COVID-19 in
Northern Italy: First Evidence-based Research
Hypotheses.” medRxiv, Cold Spring Harbor
Laboratory, 17 Apr. 2020,

12. Su, W., Wu, X., Geng, X. et al. The short-term
effects of air pollutants on influenza-like illness in
Jinan, China. BMC Public Health 19, 1319 (2019).

13. Lewis, Dyani. “Is the coronavirus airborne?
Experts can't agree.” Nature, 2 Apr. 2020,

14. Yu, Ignatius, et al. “Evidence of Airborne
Transmission of the Severe Acute Respiratory
Syndrome Virus.” The New England Journal of
Medicine, 22 Apr. 2004,

15. “Getting your workplace ready for COVID-19.”
World Health Organization, 3 Mar. 2020,

16. “Blijft het coronavirus op voorwerpen in leven?
En zo ja, hoe lang?” RTLNieuws, 24 Mar. 2020,

17. Hugentobler, Walter. “Dry indoor environment -
Cause for seasonal flu in temperate climate?”
University of Zurich,

18. “Gaan lentetemperaturen ons beschermen
tegen het coronavirus?” Nu, 25 Feb. 2020,

19. Wu, Yu, et al. “Effects of temperature and
humidity on the daily new cases and new deaths
of COVID-19 in 166 countries.” ScienceDirect, 17
Apr. 2020.

20. Noti, John, et al. “High Humidity Leads to Loss
of Infectious Influenza Virus from Simulated
Coughs.” Plos One, 27 Feb. 2013.

21. Logue, Jennifer. “A Method to Estimate the
Chronic Health Impact of Air Pollutants in U.S.
Residences.” Environmental Health Perspectives, 1
Feb 2012.

22. Jacobs, Piet, et al. “Energy efficient measures
to reduce PM 2,5 emissions due to cooking.”
Research Gate, Jul. 2016.

23. Jiang, Jinlin et. al “ Investigating how energy
use patterns shape indoor nanoaerosol dynamics
in a net-zero energy house.” Dec. 2018,

24. “VOCs in Cleaning/Sanitizing Products and
Health.” Berkeley Lab, 2020.

25. “Technical Overview of Volatile Organic
Compounds.” US EPA, 2020.

26. Jarvis, Debbie, et al. “WHO Guidelines for
Indoor Air Quality: Selected Pollutants.” NCBI,
2010.

27. Ogen, Yaron. “Assessing nitrogen dioxide
(NO2) levels as a contributing factor to
coronavirus (COVID-19) fatality.” Science Direct, 7
Apr. 2020.

28. Yu, Hongjun, et al. “The Association between
Air Pollution and Sleep Duration: A Cohort Study of
Freshmen at a University in Beijing, China.” PMC,
16 Sept. 2019.

29. Fang, Shona, et al. “Traffic-related air pollution
and sleep in the Boston Area Community Health
Survey.” J Expo Sci Environ Epidemiol, PMC, 2 Jul.
2014.

30. Besedovsky, Luciana, et al. “Sleep and immune
function.” Pflugers Arch, Springer, PMC, 10 Nov.
2011.

31. “Secondhand Smoke (SHS) Facts.” Centers for
Disease Control and Prevention, 17 Jan. 2018.

32. Jacob, Peyton, et al. “Thirdhand Smoke: New
Evidence, Challenges, and Future Directions.”
Chem Res Toxicol, PMC, 17 Jan. 2018.

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.