Checkjeschoolgebouw.nl

Checkjeschoolgebouw.nl

Er is veel te doen over de 'gezondheid' van schoolgebouwen. Daar schreven we al eerder over. De algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. Dat is de functie van de algemene rekenkamer. Op eigen initiatief onderzoekt de Rekenkamer de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland.

Goede schoolgebouwen zijn nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Niet alleen moeten scholen voorzien zijn van de middelen om dit te bereiken maar ook moeten gebouwen een atmosfeer bieden die goed is om te kunnen presteren. Voldoende frisse gezonde lucht en hygiëne bijvoorbeeld. Daar hebben we in een eerder blog uitgebreid over bericht en is hier nog eens terug te lezen. De rekenkamer gaat een algemeen beeld in kaart brengen m.b.t. de kwaliteit van schoolgebouwen. Van goed tot gebrekkig, qua onderhoud, esthetiek, comfort en functionaliteit. De rekenkamer hoopt dat de gemeenten en schoolbesturen de resultaten gebruiken om hun schoolgebouwen waar nodig te verbeteren of in te zetten als goed voorbeeld. Hoe werkt het? Op de site checkjeschoolgebouw.nl kan iedereen meedoen aan het onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in het basis, speciaal en het voorgezet onderwijs. In de video vertellen ze in het kort over het onderzoek en hoe je kunt meedoen. Ga naar checkjeschoolgebouw.nl om mee te doen.Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.