Luchtvervuiling veroorzaakt Astma en COPD

Luchtvervuiling veroorzaakt Astma en COPD

Luchtvervuiling veroorzaakt Astma en COPD. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Bij indademing loopt men kans op het ontwikkelen van Astma of COPD, hart- en vaatziekten of zelfs vroegtijdig overlijden.

Luchtvervuiling veroorzaakt Astma en COPD. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Bij indademing loopt men kans op het ontwikkelen van Astma of COPD, hart- en vaatziekten of zelfs vroegtijdig overlijden. 

 • Mensen met een chronische longziekte hebben bij luchtvervuiling meer klachten, met als gevolg meer medicijngebruik en ziekenhuisopnames. De ernst van de klachten bij astma- en COPD-patiënten verschilt per persoon, net als de reactie op verschillende stoffen.
 • Luchtvervuiling leidde in 2008 onder chronische longpatiënten tot 1030 spoedopnames in het ziekenhuis en 690 sterfgevallen.
 • Ook lichte luchtvervuiling kan al invloed hebben op mensen met een chronische longziekte. Het fonds adviseert hen over de vraag hoe ze kunnen omgaan met ventilatie en met activiteiten buiten, als er veel luchtvervuiling is.
 • Kwetsbare groepen zijn mensen met chronische longziekten (zoals astma en COPD). Mensen met hart- en vaatziekten of diabetes, kinderen en baby’s, ouderen en mensen die in de buitenlucht werken of sporten.

Effecten van luchtvervuiling

 • Fijn stof, stikstofdioxide en ozon zijn de belangrijkste vormen van luchtvervuiling.
 • Fijn stof is een belangrijke oorzaak van gezondheidsschade, ook bij gezonde mensen.
 • Fijn stof en stikstofdioxide veroorzaken:
 • Meer luchtwegklachten (piepen, hoesten en kortademigheid)
 • Meer last van astma
 • Minder longfunctie
 • Meer ziekenhuisopnames van chronische longpatiënten en hart- en vaatpatiënten
 • Meer vroegtijdige sterfte aan longziekten en hart- en vaatziekten
 • Ozon zorgt vooral in de zomer voor gezondheidsklachten. Ozon veroorzaakt:
 • Irritatie van keel, neus en oog
 • Hoesten, pijn op de borst, kortademigheid
 • Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid

Vervuilde buitenlucht: fijn stof, stikstofdioxide en ozon

 •  Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die in de lucht rondzweven. Belangrijkste bron van fijn stof zijn verbrandingsbronnen in het verkeer en de industrie. De schadelijkste deeltjes (roet, sulfaat en zware metalen) zijn het kleinst (PM2,5). Ze dringen diep door in de longen en kleine hoeveelheden zijn al gevaarlijk.
 • Stikstofdioxide zegt veel over vervuiling door verkeer. Op zichzelf lijken de huidige concentraties geen risico voor de gezondheid te vormen, maar ze zijn een graadmeter voor stoffen die wel gevaarlijk zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen stikstofdioxide (verkeersuitstoot) en gezondheidseffecten bij mensen.
 • Ozon (O3)is het resultaat van een chemische reactie van verschillende stoffen onder invloed van zonlicht. De grootste bronnen van luchtverontreiniging (verkeer, industrie, landbouw) stoten, naast fijn stof en NO2, stoffen uit die leiden tot de vorming van ozon. Houtkachels en open haarden kunnen lokaal bijdragen aan ozon.

Bron: longfonds 

En omdat elke modern huis verplicht sinds 2006 voorzien is van ventialtie is het belangrijk wanneer u thuis bent deze gevaarlijke stoffen niet in uw binnenklimaat krijgt. We brengen ruim 90% van onze tijd binnen door. Dat betekent als het binneklimaat ongezond is dat dat grote invloed heeft op uw gezondheid. Zorg er dus voor dat uw ventilatiesysteem schoon is, en dat u regelmatig uw filters verwisselt. Deze zijn een bron van bacteriën, schimmels en fijsntof.

Binnenklimaat vuiler dan het binnenklimaat
Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.