Het effect van fijnstof, Hoe schadelijk is het

Wat is vuile lucht?

In de lucht zitten stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Soms veel, soms weinig. Vooral fijnstof en ozon zorgen voor klachten. De meeste vuile lucht komt door verkeer, maar ook industrie, scheepvaart en landbouw zorgen voor luchtvervuiling. Plaatselijk kunnen ook houtkachels en open haarden de lucht vervuilen.

Fijnstof:

kleine deeltjes stof die in de lucht zweven. Het meest schadelijk zijn fijne deeltjes uit verbranding, vooral dieselroet van het verkeer. Langs drukke straten en tijdens de spitsuren kan de hoeveelheid fijnstof plaatselijk verhoogd zijn. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in uw longen doordringen. Je hoest het niet uit. Dit kleine fijnstof wordt ook ultrafijnstof genoemd.


Ozon:

wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar ontstaat onder invloed van zonlicht uit een chemische reactie van verschillende stoffen, waaronder stikstofoxiden. Hoge concentraties ozon komen alleen in de zomer voor. Andere stoffen die de gezondheid aantasten zijn zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2).

Effecten van luchtvervuiling

• Fijn stof, stikstofdioxide en ozon zijn de belangrijkste vormen van luchtvervuiling.
• Fijn stof is een belangrijke oorzaak van gezondheidsschade, ook bij gezonde mensen.

 Fijn stof en stikstofdioxide veroorzaken:

• Meer luchtwegklachten (piepen, hoesten en kortademigheid)
• Meer last van astma
• Minder longfunctie
• Meer ziekenhuisopnames van chronische longpatiënten en hart- en vaatpatiënten
• Meer vroegtijdige sterfte aan longziekten en hart- en vaatziekten

Ozon zorgt vooral in de zomer voor gezondheidsklachten. Ozon veroorzaakt:

• Irritatie van keel, neus en oog
• Hoesten, pijn op de borst, kortademigheid
• Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheidBron: longfonds 2014