uHoo, De Meest Geavanceerde Binnenklimaat Monitor


We ademen gemiddeld 20.000 keer per dag. Daarvan gemiddeld 18.000 keer als we binnen zijn!
Gek eigenlijk dat we niet nadenken over wat we inademen en hoe deze lucht van invloed is op onze gezondheid. We denken er pas over na als het vaak al te laat is. Het staat vast dat eigenschap...

Lees meer...

Bestel de uHoo hierWe ademen gemiddeld 20.000 keer per dag. Daarvan gemiddeld 18.000 keer als we binnen zijn!

Gek eigenlijk dat we niet nadenken over wat we inademen en hoe deze lucht van invloed is op onze gezondheid. We denken er pas over na als het vaak al te laat is. Het staat vast dat eigenschappen van een gebouw en het binnenklimaat zeer grote invloed heeft op luchtwegen,
allergieën, astmasymptomen, onze (arbeids)prestaties en ‘sickbuildingsyndroom’ symptomen

uHoo meet het binnenklimaat, als enige op de markt, op 9 verschillende luchtcomponenten!


Pas als we een probleem hebben denken we na over wat we inademen en wat voor invloed het kan hebben op ons lichaam.

De lucht binnen is 2 tot 5 keer meer vervuild dan de lucht buiten! (EPA)
Luchtkwaliteit is het grootste gevaar voor het milieu in de wereld (World Health Organisation, WHO).
72% van giftige stoff en bevinden zichbinnenshuis (UL).

50 % van onze scholen hebben problemen die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat
Nederland telt 1 miljoen chronische longpatienten. (Pahros) Het aantal stijgt elk jaar sinds de jaren 70
Het aantal patienten met COPD zal naar schatting met 38% stijgen tot 2015 (Pharos)
In Amerika gaan 213 milioen werkdagen verloren veroorzaakt door een slecht binnenklimaat (ASHRAE)
Een gemiddeld gezin produceert 10-12 liter vocht per dag
Een gemiddelde huishouden produceert 30 kilo van stof en vuil per jaar. (stof, huismijten, allergenen, schimmels en bacteriën)
Studies tonen aan dat met een gezond binnenklimaat de productiviteit met 10-20% toeneemt.
Een gezond binnenklimaat vermindert de kans op ziekte en allergieën. het aantal ziekdagen daalt aanzienlijk.


De kwaliteit van het binnenklimaat en uw gezondheid

Studies wijzen uit dat goede luchtkwaliteit en goede ventilatie luchtweginfecties en chronische
longaandoeningen vermindert. Slechte luchtkwaliteit in woningen en gebouwen kan daarentegen leiden tot ontwikkeling van infecties van de luchtwegen, chronische aandoeningen, allergieën en zelfs tot beroertes. Maar ook andere complicaties zoals vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, concentratieproblemen en andere verschijnselen.
Een gezond binnenklimaat vermindert de kans op ziekte en allergieën. Het aantal ziekdagen daalt aanzienlijk.


Gezonde Lucht Doet Er Toe!Luchtverontreinigende stoffen, en wat het doet met je gezondheid

KOOLSTOFDIOXIDE in huis is normaal gerelateerd aan het aantal aanwezigen personen. Een stijgende koolstofdioxide gehalte veroorzaakt een lagere zuurstofgehalte in het lichaam en het belemmert de doorstroming van zuurstof naar de hersenen. Het veroorzaakt lusteloosheid, slaperigheid, luiheid en zorgt voor een laag energieniveau.

KOOLMONOXIDE is een reukloos, kleurloos, en zeer giftig gas. Omdat het niet is te zien, te proeven of te ruiken is maakt CO een extreem gevaarlijk gas. CO zorgt voor zeer schadelijke gezondheidseffecten door vermindering van de zuurstoftoevoer naar de organen zoals het hart en de hersenen. Een hoog gehalte CO kan dodelijk zijn.
PM 2.5 zijn zeer fijne zwevende deeltjes in de lucht. Fijnstof of druppeltjes in de lucht die 2,5 micron of minder zijn. Dit fijnstof is zo klein dat het lichaam ze niet kan filtreren wanneer ze ingeademd worden. Ze komen in onze longen en ons bloed en veroorzaken nadelige gezondheidseffecten zoals oog, neus, keel en longirritaties. Hoesten, niezen, loopneus en kortademigheid. Op de lange termijn wordt blootstelling aan fijnstof gerelateerd aan chronische bronchitis, astma, COPD en verhoogd de kans op longkanker en hart- en vaatziekten. 

VOC zijn vluchtige organische stoffen die worden uitgestoten bij gebruik van bepaalde vaste stoffen en vloeistoffen. Denk aan geverfde meubels, schoonmaakmiddelen e.d. Sommigen hebben een geur en sommigen zijn geurloos. Deze stoffen kunnen leiden tot irritatie van de ogen neus en keel. Evenals hoofdpijn, verlies van de coördinatie en misselijkheid. Ze kunnen leiden tot schade aan de lever, nieren, en het centrale zenuwstelsel. Sommigen VOC's veroorzaken zelfs kanker en astma.STIKSTOFDIOXIDE (NO2) Is een gas dat grotendeels wordt veroorzaakt door het verkeer. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door verkeer. Wanneer stikstofdioxide wordt ingeademd kan dit leiden tot longirritatie, verminderde weerstand, en infecties van de luchtwegen. Waarvan Astma, COPD of erger het gevolg kunnen zijn. Langere blootstelling aan Stikstofdioxide kan leiden tot ernstige longaandoeningen en uiteindelijk de gem. levenslengte verkorten.

 

Uhoo OzonOZONE (O3) komt niet direct in onze lucht voor maar wordt veroorzaakt door chemische reacties tussen stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOC) en ons zonlicht. Het inademen van ozon kan leiden tot een verscheidenheid van gezondheidsproblemen. Met name voor kinderen, ouderen en mensen van alle leeftijden met longproblemen zoals astma en COPD. Het inademen van een lage hoeveelheid ozon kan nog altijd hoesten, congestie, piepende ademhaling, kortademigheid en pijn op de borst veroorzaken. Ook bij gezonde mensen. Bij mensen met longproblemen of hart-en vaatziekten kan het inademen van Ozon een verslechtering teweeg brengen.

 Alle binnenklimaat informatie bij de hand


Houd uw luchtkwaliteit in de gaten overal en altijd.
Deel de uHoo luchtkwaliteitgegevens met vrienden en familie.
Ontvang berichten en waarschuwingen als uw binnenklimaat ongezond is.

Stel zelf in hoe en wanneer u gewaarschuwd wilt worden over uw binnenklimaat.
Actuele en historische gegevens per uur, dag, week en maand in getal of grafisch weergegeven.Monitor het binnenklimaat altijd en overal