De meest geavanceerde binnenklimaat monitor, uHoo

uHoo is de meest geavanceerde luchtklimaat monitor en meet het binnenklimaat als enige op de 9 belangrijkste componenten.
Bescherm jezelf en de mensen om je heen. Weet wat je ademt!

Artikelnummer: FA-uHoo1
SKU: FUhOO-01

We ademen gemiddeld 20.000 keer per dag. Ruim 90% van onze tijd verblijven we binnen.
We ademen dus gemiddeld 18.000 keer als we binnen zijn.

 

Het Binnenklimaat Is 4 Tot 7 Keer
Meer Vervuild Dan De Lucht Buiten.

 

Gek eigenlijk dat we niet nadenken over wat we inademen en hoe deze lucht van invloed kan zijn op onze gezondheid.
We denken er pas over na als het vaak al te laat is. Het staat vast dat eigenschappen van een gebouw en het binnenklimaat zeer grote invloed heeft op luchtwegen, allergieën, astmasymptomen, onze prestaties en ‘sickbuildingsyndroom’ symptomen.
 


De meest geavanceerde binnenklimaat monitor, uHoo

De uHoo is de meest geavanceerde luchtklimaat monitor en meet het binnenklimaat als enige op de 9 belangrijkste componenten.

Bescherm jezelf en de mensen om je heen. Weet wat je ademt!


Wat wordt gemeten met de uHoo?

  •  TEMPERATUUR

De temperatuur in huis is een van de pijlers onder een gezond binnenklimaat. Vooral in de samenhang met de luchtvochtigheid speelt temperatuur een rol, buiten het feit of u een warme trui aan moet trekken of in uw T-shirt voor de tv zit uiteraard.

 

  • RELATIEVE VOCHTIGHEID RH

Gezonde binnenlucht heeft een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent. Zowel een te vochtige als te droge atmosfeer wordt bij bepaalde temperaturen als onaangenaam ervaren en kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

 

  • STOFDEELTJES PM2.5

Hoeveel stofdeeltjes groter dan 2,5 duizendste millimeter zitten er in de lucht? Werken uw WTW-filters nog optimaal? Grijp in voordat het binnenklimaat echt ongezond wordt. 

PM 2.5 zijn zeer fijne zwevende deeltjes in de lucht. Fijnstof of druppeltjes in de lucht die 2,5 micron of minder zijn. Dit fijnstof is zo klein dat het lichaam ze niet kan filteren wanneer ze ingeademd worden. Ze komen in onze longen en ons bloed en veroorzaken nadelige gezondheidseffecten zoals oog, neus, keel en longirritaties. Hoesten, niezen, loopneus en kortademigheid.
Op de lange termijn wordt blootstelling aan fijnstof gerelateerd aan chronische bronchitis, astma, COPD en verhoogd de kans op lonkanker en hart- en vaatziekten.

 

  • CO2 KOOLSTOFDIOXIDE

Met de koolstofdioxide meter weet je precies hoeveel koolstofdioxide er in de lucht zit. Een goede kwaliteit binnenlucht bevat volgens de regels minder dan 0,1 volumeprocent CO2.

Koolstofdioxide in huis is normaal gerelateerd aan het aantal aanwezigen personen.
Een stijgende koolstofdioxide gehalte veroorzaakt een lagere zuurstofgehalte in het lichaam en het belemmert de doorstroming van zuurstof naar de hersenen. Het veroorzaakt lusteloosheid, slaperigheid, luiheid en zorgt voor een laag energieniveau. En u maar denken aan het eind van de dag waarom u steeds zo moe bent.

 

  • CO KOOLMONOXIDE

Met koolstofmonoxide meter weet je precies hoeveel er van het giftige koolmonoxide er in de lucht zit. Voorkom ongelukken en word tijdig gewaarschuwd voor dit grote sluipende gevaar.

Koolmonoxide is een reukloos, kleurloos en zeer giftig gas. Omdat het niet is te zien, te proeven of te ruiken is maakt CO een extreem gevaarlijk gas. CO zorgt voor zeer schadelijke gezondheidseffecten door. vermindering van de zuurstoftoevoer naar de organen zoals het hart en de hersenen. Een hoog gehalte CO kan dodelijk zijn.

 

  • tVOC TOTAAL VLUCHTIGE ORGANICHE COMPONENTEN

Vluchtige organische stoffen komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen. Tevens ontstaan ze bij onvolledige verbranding. Vluchtige organische stoffen ook gezondheidsklachten veroorzaken.

De vluchtige organische stoffen die worden uitgestoten bij gebruik van bepaalde vaste stoffen en vloeistoffen. Denk aan geverfde meubels, schoonmaakmiddelen e.d. Sommigen hebben een geur en sommigen zijn geurloos. Deze stoffen kunnen leiden tot irritatie van de ogen neus en keel. Evenals hoofdpijn, verlies van de coördinatie en misselijkheid.
Ze kunnen leiden tot schade aan de lever, nieren, en het centrale zenuwstelsel.
Sommigen VOC’s veroorzaken zelfs kanker en astma.

 

  • O3 OZON

Het is niet exact bekend vanaf welke concentratie ozon ongezond is. Zelfs concentraties onder de E-norm van 120 µg doen al schade. Ozon vindt na inademing zijn weg tot in de kleinste luchtwegen en longblaasjes met een prikkeling van de slijmvliezen als gevolg.

OZON (O3) komt niet direct in onze lucht voor maar wordt veroorzaakt door chemische reacties tussen stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOC) en ons zonlicht. Het inademen van ozon kan leiden tot een verscheidenheid van gezondheidsproblemen.
Met name voor kinderen, ouderen en menen van alle leeftijden met longproblemen zoals astma en COPD. Het inademen van een lage hoeveelheid ozon kan nog altijd hoesten, congestie, piepende ademhaling, kortademigheid en pijn op de borst veroorzaken.

 

  • NO2 STIKSTOFDIOXIDE

Stikstofdioxide kan de gezondheid schaden. Net als ozon dringt het door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. De longen gaan daardoor minder goed werken. Stikstofdioxide meten is geen onzin. In het ergste geval kan stikstofdioxide leiden tot luchtwegklachten en astma-aanvallen. Om dit te voorkomen, schaft u een stikstofdioxide filter aan.

Stikstofdioxide is een gas dat grotendeels wordt o.a. veroorzaakt door het verkeer. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door verkeer. Wanneer stikstofdioxide wordt ingeademd kan dit leiden tot longirritatie, verminderde weerstand, en infecties van de luchtwegen. Waarvan Astma, COPD of erger het gevolg kunnen zijn. Langere blootstelling aan Stikstofdioxide kan leiden tot ernstige longaandoeningen en uiteindelijk de gem. levenslengte verkorten.

 

  • BAROMETISCHE DRUK

Een hoge barometrische druk merken de meeste mensen niet op. Een enkeling kan gevoelig zijn voor zeer hoge luchtdruk. Dit kan leiden tot en kunnen hoofdpijn en duizeligheid. In zo’n geval is het handig om op tijd te kunnen bijsturen aan de hand van de waardes die de uHoo aan u doorspeelt.

Voor wie is de uHoo?

De uHoo is er voor iedereen die belang stelt in een gezond binnenklimaat. Dat zijn niet alleen voor bezitters van woningen. Ook werkgevers die hun kantoren zo gezond willen houden om in te werken. Of het personeel in verzorgingstehuizen. Door een aantal sleutelwaarden in de gaten te houden, kan men op tijd bijsturen. En juist voor onze zieken en ouderen is dit van vitaal belang. Installateurs dienen zich hiervan bewust te zijn. Gedegen advies en uitleg van de uHoo monitor vergroot de effectiviteit van klimaatsystemen.

Wat is een gezond binnenklimaat?

Een ideaal binnenklimaat bestaat uit een goede balans tussen temperatuur, luchtvochtigheid en luchtvervuiling. Door de uHoo op een strategische plaats in huis te plaatsen, houdt u permanent de vinger aan de pols. Als u op uw eigen waarneming af moet gaan, is het meestal al te laat. Het binnenklimaat verbeteren doet u het meest effectief wanneer u weet op welke waarde u moet bijsturen. De lucht verbeteren in huis doet u in eerste instantie door de vervuiling tegen te gaan. Praktisch gezien is de meest voor de hand liggende actie om lucht in huis verbeteren uw WTW-filters op tijd te vervangen. Al kan het sturen op temperatuur en luchtvochtigheid ook riant bijdragen aan een optimaal binnenklimaat. De binnenklimaat monitor uHoo geeft u de waardes. De controle houdt u zelf in handen. Overal waar WiFi beschikbaar is kan uHoo het binnenklimaat meten. Thuis, op kantoor, in hotels en restaurants, op scholen en bij sportscholen en gymzalen.

 

Binnenklimaat meter met handige app

Het binnenklimaat verbeteren begint met het verlagen van drempels. Door een app te gebruiken kan iedere belanghebbende in een huishouden, een kantoor of een verzorgingstehuis de actuele waarden in de gaten houden. Zelfs iemand die niet in het gebouw aanwezig is, kan aan de bel trekken. De binnenklimaat monitor is immers overal beschikbaar en uit te lezen. Het binnenklimaat meten doet u met de app zelfs als u op vakantie bent en uw huis tijdelijk door anderen bewoond wordt. Het binnenklimaat verbeteren doet u door te allen tijde de handen aan de knoppen te houden.uHoo kopen bij fairair 

De uHoo kopen kan eenvoudig en snel bij fairair. Door zijn strakke ronde vormen valt het handige apparaatje nauwelijks op in uw interieur. Onmerkbaar doet het zijn metingen en stuurt het data door naar uw smartphone of tablet. De binnenklimaat monitor uHoo is een slimme investering voor mensen die de voordelen van een gezond binnenklimaat volledig willen benutten of huidige gezondheidsklachten willen verminderen.

 

Meer informatie vindt u hier

Download onze uhoo brochure

Formaat: 158mm x 85 mm
Kleur: Wit
Sensoren: Koolstofdioxide CO2, Koolstofmonoxide CO, Fijnstof PM2.5, Vluchtige Stoffen VOC, Ozon 03, Stikstofdioxide, Tempereatuur, Vochtigheid, luchtdruk
Inhoud: uHoo, Micro USB kabel, Power Adapter