Verwissel minimaal 2 x per jaar uw filters. Afhankkelijk van uw gezondheid en woonsituatie.


Voor uw gezondheid is het van belang om filters met regelmaat te vervangen.
Bij nieuwbouwwoningen wordt geadviseerd om dit minimaal elke 2 maanden te doen. Dit vanwege het vele bouwstof wat nog in uw huis aanwezig is. Normaal gesproken wordt geadviseerd om de filters minimaal 2 keer per jaar te vervangen. Een vervuilde filter is echt slecht voor uw gezondheid en het kost uw wtw-systeem meer energie om de luchtverversingscapaciteit op peil te houden.

Ook is de locatie van uw woning mede bepalend voor de frequentie van het vervangen van de filters. Woont  u in een centrum van een stad, dan zal de lucht meer verontreiniging bevatten dan wanneer u landelijk woont. Controleert u elke twee maanden hoe vervuild uw filters zijn en zorg op tijd dat ze vervangen worden om uw gezonde binnenklimaat op peil te houden.

WTW-installaties bieden u een optimaal wooncomfort, een gezond binnenklimaat en een lager gasverbruik. Voor de effectiviteit van de WTW-installatie is het echter belangrijk dat u minimaal 2x per jaar de filters vervangt.
 

Samengevat is het vervangen van de filters van uw ventilatiesysteem belangrijk voor:

  • het minimaliseren van de hoeveelheid stof en bacteriën in uw woning
  • Het behoud van een zo hoog mogelijk rendement van uw warmteterugwin systeem (WTW-systeem)
  • geluidsvermindering (uw systeem moet bij een verzadigde filter 'harder' werken om de luchtstroom op peil te houden)
  • het schoonhouden van de luchtkanalen. Luchtkanalen zijn een perfecte broedplaats voor bacteriën.


Bacteriën en Schimmels

Gezondheidsproblemen ontstaan omdat bacteriën en schimmels gaan groeien in de filters en de luchtkanalen.  Om risico's voor de gezondheid en onnodige slijtage van het systeem te voorkomen, is een tweemaandelijkse controle en schoonmaak noodzakelijk. Dit onderhoud kunt u goed zelf doen. Het is aan te raden eens per drie à vier jaar het systeem, inclusief de luchtkanalen, inwendig te laten inspecteren en te reinigen. Het is sowieso aan te raden om met enige regelmaat het systeem te desinfecteren met de juiste middelen. Gebruik hiervoor geen maskerende producten maar producten die de bacteriën neutraliseren en niet alleen bedekken. U kunt bij de link probiotica er alles over lezen.


Terug naar Informatie over WTW