Wat is een Filterklasse?

Filterklasse is een term die gebruikt wordt bij luchtfilters om de efficiëntie van een filter weer te geven. In de komende jaren worden de filterklasse aanduidingen zoals G1 t/m G4, M5, M6, F7 t/m F9 langzaam vervangen door een nieuwe aanduiding volgens de nieuwe ISO 16890 filter normering.
Om dit helder te maken hebben we hieronder een overzicht gemaakt met de 'oude' filterklassen en de nieuwe aanduidingen die de komende jaren dus de oude filterklasse aanduidingen zullen gaan vervangen. 


ISO 16890 Test Methode

De EN ISO 16890-testmethode concentreert zich op de grootte van de deeltjes die door het filtermateriaal opgevangen kunnen worden.

De oude testmethode hield enkel rekening met het filtervermogen, zonder aandacht te besteden aan het soort deeltjes dat gefilterd werd.

Op deze nieuwe manier wordt een meer overzichtelijke vergelijking met deeltjesuitstoot in andere verbanden mogelijk.

In de afbeelding wordt aangegeven hoe de oude classificaties (volgens de EN 779:2012 normering) vergeleken kunnen worden met de nieuwe classificaties (EN ISO 16890). Men kan de oude classificatie niet 100% naar de nieuwe classificatie vertalen, maar in de afbeelding geven wij aan hoe de twee classificaties ten opzichte van elkaar gezien kunnen worden. 

ISO 16890 maakt gebruik van nieuwe beschrijvingen, waarbij de efficiëntie van de filtering geclassificeerd wordt ten opzichte van de grootte van de deeltjes.

PM1, PM2,5, en PM10 geven de grootte van de deeltjes aan in μm, waarbij 10 (μm) het grootste deeltje en 1 (μm) het kleinste deeltje is. Vóór PM wordt een e van "efficiëntie" geplaatst (ePM). De efficiëntie is het filtratievermogen voor de betreffende deeltjesgrootte en wordt in % aangegeven. Zo kan bijvoorbeeld een filter die voldoet aan de ISO ePM1 (>55%) meer dan 55% van de deeltjes met een grootte van 1 μm opvangen.

 

De oude Filterklasse aanduiding

De filterklasse is een term die gebruikt wordt bij luchtfilters om de efficiëntie van een filter weer te geven. Een filterklasse wordt toegekend aan de hand van testen die zijn opgenomen in de EN779 norm. Aan de hand van het afgevangen percentage vervuiling wordt een filterklasse toegekend. Er zijn filters in de klasse: G1 t/m G4 en M5 (F5) tot M6 (F6) en F7 t/m F9. Een G4 is de beste kwaliteit in de G-klasse, net als een F9 filter in de F-klasse. Die filters vangen het meeste vuil en stof af binnen hun eigen klasse.
fairair gebruikt voor filters binnen de G klasse standaard G4.  


 


Terug naar Informatie over WTW